Hva du bør gjøre ved et oppkjøp av en bedrift. 60% av M&A mislykkes!

By Henning Sohlman Lund | HR Analytics

Feb 17
Xientia Map Survey

I følge Harvard Business Review så er det mange M&A som mislykkes, en av de viktigste grunnene til dette er at kulturene i organisasjonene undervurderes og integrasjonen blir vanskelig.

God kultur skapes av gode ledere.
Det gjøres ikke tilstrekkelige målinger av hvilke egenskaper lederne har og hvilket potensiale de har til å endre og/eller utvikle sine lederegenskaper og medarbeidere.

Dagens M&A prosesser kjennetegnes ofte av:

 • Finansiell situasjon
 • Markedsinfo
 • Produkter
 • Juridiske prosesser
 • Miljø aspekter
 • Strategiske HR prosesser som: Lønnskostnader, arbeidsavtaler, personalhåndbøker, HMS, kvalitetssikring og andre prosedyrer

“Culture is a group’s most stable and most important asset.” Edgar Schein

Hva gjør vi annerledes ved M&A prosesser?
Vellykkede fusjoner og oppkjøp har et sterkt fokus på ledere og ansatte; og allokerer ressurser til dette. Vi synliggjør dette gjennom HRA Dashboard ™

Ved å måle kulturen og lederkompetansene i bedriften samt sjekke hvilket potensiale det er for utvikling, vil man se hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne øke verdien av humankapitalen.

HRA Dashboard™ legger grunnlaget du trenger for å ta beslutninger

oppkjøp M&A

 • Hva kjennetegner vår bedriftskultur?
 • Hva er det beste fra begge kulturer, og hvordan får vi størst integrasjonseffekt etter fusjonen?
 • Hvilke kritiske lederkompetanser mangler og hva er lederpotensialet i hver enkelt medarbeider/leder i den posisjonen de har i dag og/eller andre stillinger internt.
 • Å forstå hvorfor kultur er hva det er; må du vite de ansattes potensiale (den de er) og deres lederkompetanse (hva de gjør).
 • Hvilket økonomisk potensiale har selskapet basert på “Top Performers” – “Gjennomsnittlig” og “Low Performers”.
 • Viser hvilke områder du må ha fokus på. Det gir også en handlingsplan på det som må gjøres for å utvikle individene positivt.
 • Benchmarking mot markedet.
 • Automatisk måling i hele organisasjonen ukentlig eller månedlig for å måle om endringer/aktiviteter har gitt ønsket effekt.

Gjennom vårt innovative program kan følgende resultater forventes:

 • En detaljert kartlegging av styrker og forbedringspotensialet i organisasjonen.
 • En generell kompetanseheving av samtlige i organisasjonen.
 • Lederne blir oppfattet som bedre ledere.
 • Rekruttering av nye ansatte etter en Top Performer profil, gjør at de også vil komme raskt opp på et høyt nivå i produksjon, kvalitet og dette gir raskere resultater.

Bedre nettoresultater, høyere kundetilfredshet, lavere ansatt turnover og generelt bedre kultur i bedriften, vil være konsekvenser av dette.

Din bedrift kan oppnå bedre resultater ved bruk av HRA Dashboard™.

Ta kontakt med oss slik at vi kan presentere spesifikt hvordan dette kan gjøres i din bedrift.

You are welcome to share