Endre kultur baserer du det på magefølelsen?

By Henning Sohlman Lund | Company Culture

Jan 16

For å endre kulturen må du ha innsikt.

Mange tenker at det skulle vært bra med å endre kultur, men er usikre på hva de skal gjøre. Derfor blir det ofte ubevisst hva man gjør og hvilke resultater man oppnår. Dette gir også utslag i de aktiviteter man velger å gjøre.

Hvilke deler av kulturen er viktig i de forskjellige avdelinger?

Vi vet at det kan være store forskjeller mellom avdelingene. Avdelinger er som siloer med tette skott seg imellom. Idag så kreves det mye tettere samarbeid på tvers av avdelinger. Tidligere hadde en ansatt kanskje samarbeid med 5 kollegaer fra andre avdelinger. I dag kan det tallet være så høyt som 30.
Det er stor forskjell på om en avdeling sitt hovedfokus skal være å oppnå resultater, være strukturerte, innovative eller samarbeidende. Alle avdelinger har til en stor grad de nevnte ting i sin kultur. Omfang og rekkefølge kan være den store forskjellen.

Vil det være riktig at forskjellige avdelinger har identisk kultur?

Avdelinger består som oftest av forskjellige typer mennesker med forskjellige styrker og atferdsmønstre. Derfor bør det være en del ulikheter. Intensjon, verdisett og tillitt bør derimot være felles.

Kulturen er hjertet i organisasjonen.

Mange kan etterligne strategien til de beste, men å etterligne kulturen er nesten umulig.
Se for deg to bedrifter innen finans. Lokaliteter på Aker Brygge, samme produkter. De ansatte har lik klesstil, sjargong og bakgrunn. Den beste megleren hos den ene slutter og begynner hos den andre. Er det noe garanti for at denne personen vil lykkes hos sin nye arbeidsgiver? neppe. Grunnen er ofte at rammene for kultur er helt anderledes selv om det ytre virker helt likt. Kanskje du har opplevd det samme i din bransje?

Hvordan opplever toppledere organisasjonen?

Boston Consulting Group har gjennomført enundersøkelse blant nordiske ledere. Her er det et stort gap mellom toppledelse og mellomlederne. Toppledelsen er opptil 30% mere positive om organisasjonen enn det mellomlederne er.

Endre kultur er umulig eller tar lang tid.

Hvorfor det?

I dag kreves det oftere endringer hos bedrifter enn tidligere grunnet økt grad av globalisering og digitalisering. Ledere har en klar tanke om bedriftens mål og en oppfatning om hva som skal til for å nå dit. De baserer dette ofte på omgivelsene. Uten å ha nok oversikt over de som skal gjennomføre disse. For å få til endring kreves det endring i atferd hos de ansatte.

“Mennesker i den virkelige verden oppfører seg nemlig ikke som de mennesker vi lager alle våre sedvanlige strategier til” Morten Münster.

Derfor kreves det innsikt i hva som kjennetegner atferden til de menneskene som skal utføre endringer. Hva skal du gjøre og hva slags belønning trigger. Dine gode argumenter er ikke nødvendigvis gode argumenter for dine medarbeidere.

Hvorfor du bør måle kulturen.

I en undersøkelse utført av Forrester´s i Q2 i 2019 kommer det fram at den største hindring for å endre til Agile prosesser er Kultur. Hele 58% sier dette. I en annen rapport når det gjelder gjennomføring av digital transformasjon dropper man å jobbe med kulturen fordi det anses som for vanskelig. Man prøver ut alt annet inntil de må tak i kulturen for de andre aspektene fungerer ikke.
Ved å måle kulturen får du oversikt over hva som kjennetegner organisasjon og hvilke forskjeller den har. Hvilke styrker som finnes og hvordan utnytte de, gir ofte raskere effekt enn å endre på noe negativt.

Vet du hva som er din “North Star” som leder?

Som leder er det viktig å vite hvordan man kan utnytte sine ressurser på en mest mulig effektiv måte. Det å vite hvilke styrker og hva som trigger din organisasjon vil gi deg enorme fordeler.

  • Du vil få en rask tilgang til hvordan lede de. Noe som vil gi effekt på endring av negative trender, lavere sykefravær og øke fortjenesten samt nå målene raskere.
  • Hvilke muligheter har organisasjonen basert på sine styrker. Dette vil gi bedre innsikt til forventninger knyttet til effekt.
  • Grad av eierskap til utfordringer. Dette synliggjør hvilken lederstil som er mest effektiv og vil gi resultater raskere.
  • Dette vil fortelle oss hvilke lederutfordringer vi står overfor raskere slik at vi blir mere effetivere ledere.

Ta kontakt med oss så kan vi se sammen om vårt Xientia map kan være noe for deg. Du vil som leder i kun et skjermbilde få en fullstendig oversikt over hele organisasjonen med deres styrker og utfordringer.
Med denne innsikten vil du tydelig se mulighetene for raske endringer som gir resultater både for organisasjonen som helhet og de ansatte.
“When you measure you can manage”.
Les mere her: https://www.xientia.com/

You are welcome to share

Leave a Comment:

Leave a Comment: